SOC Smartanac
SOC SMARTANAC

Srednja medicinska škola

Počeo je upis u srednju medicinsku školu obrazovnog centra SMARTANAC za generaciju 2022/23.

Medicinska škola „Smartanac“ se nalazi u okviru Srednjoškolskog obrazovnog centra „Smartanac“. Iza naše škole i 18 godina uspešnog rada stoji istaknuti pedagoški radnik Ivanka Gajić. Škola upisuje učenike u dva najtraženija obrazovna profila: medicinska sestra - tehničar i fizioterapeutski tehničar. Škola je verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehniloškog razvoja Republike Srbije. Planovi i programi obrazovanja konstituisani su na bazi važećih evropskih standarda.

Učenicima naše škole pružamo kvalitetna i savremena stručna znanja koja će im obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Kroz modernu i interaktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosimo razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno i angažovano učešće u društvu.

POPUNI PRIJAVU
SOC SMARTANAC

Prednost
Srednje Medicinske škole

Prednost naše škole je i u fleksibilnosti u organizaciji rada prilagođavanjem posebnim potrebama učenika u nastavi, npr. aktivnim sportistima i učenicima koji su opravdano duže odsustvovali sa nastave. Organizujemo i niz vannastavnih aktivnosti koje doprinose boljem radu i učenju, od posete stručnih sajmova do obilazaka muzeja i galerija. Uključujemo se u različite sportsko - zabavne i humanitarne aktivnosti.

Nastavni kadar je pažljivo biran tako da svi zaposleni imaju višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima. Među nastavnicima se nalaze: doktori nauka, magistri i specijalisti. Nastavu izvode visoki stručnjaci – specijalisti za određene oblasti sa licencom za rad. Stručni nastavni kadar čini stručni tim koji brine pojedinačno o svakom učeniku, obezbeđujući da napreduju srazmerno individualnoj dinamici razvoja i zadovoljavanju ličnih potreba i mogućnosti učenika.

skin image

UČENICI

Našim učenicima nudimo:

 • boravak u prijatnom ambijentu opremljenim savremenim nastavnim sredstvima, kabinetima i salonima za stručno usavršavanje;
 • nastavu koje se bazira na individualnom pristupu, tako da je usvajanje znanja shodno potrebama svakog učenika i dinamici njegovog rada (odeljelja broje najviše 12 učenika);
 • sticanje stručne prakse u realnim i prilagođenim uslovima (KBC Dragiša Mišović i Vojnomedicinska akademija);
 • rad sa stručnim i iskusnim nastavnim kadrom (doktori nauka, magistri, eminentni profesori) koji se pojedinačno posvećuje učeniku i prati njegov razvoj i napredak;
 • vannastavne sadržaje – različite sekcije (dramska, literarna, likovna, ekološka, sportska i sekcija prve pomoći) i posete muzeja, pozorišta, izložbi i koncerata.
SOC SMARTANAC

DOKVALIFIKACIJA

Dokvalifikacija se realizuje za kandidate koji su završili srednju školu u kraćem trajanju od trajanja srednje škole za koju se vrši dokvalifikacija. U školi se vrši dokvalifikacija za četvorogodišnja zanimanja: medicinska sestra- tehničar, medicinska sestra – vaspitač, pedijatrijska sestra - tehničar i fizioterapeutski tehničar. Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u prethodno završenoj školi, kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smerovima za koje se vrši dokvalifikacija.

POPUNI PRIJAVU
skin image
APLICIRANJEЕ

Potrebna dokumenta

Dokumenta koja je potrebno da pripremite i dostavite prilikom prijave za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju su:

 • sva svedočanstva o završenoj prethodnoj srednjoj školi
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • molba.

Ispitni rokovi u kojima se polažu ispiti su: svakog meseca, osim avgusta. Prijave za dokvalifikaciju: septembar i januar. Dokumenta za dokvalifikaciju se mogu predati svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

POPUNI PRIJAVU
SOC SMARTANAC

Kontakt - prijava

Popunite kontakt formu ukoliko imate pitanja ili želite da aplicirate za program dokvalifikacije i prekvalifikacije. Popunjavanjem forme, bićete kontaktirani od strane školske službe medicinske škole obrazovnog centra SMARTANAC.

 • Narodnih heroja broj 30, 11070 Beograd
 • +38163 293 455
 • info@socsmedicinskaskola.edu.rs
 • Ponedeljak - Petak 10:00 - 16:00č

© 2022 SOC SMARTANAC